Wycinka drzew

Wycinka drzew i krzewów to działania, które muszą zostać poprzedzone odpowiednimi korkami. W Polsce istnieją restrykcyjne przepisy, które dotyczą wycinki drzew, a w przypadku niedostosowania się do nich, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne (kary pieniężne sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych). Decydując się na wycinkę należy pamiętać przede wszystkim o tym, że jeśli drzewa mają więcej niż 10 lat, to należy się zgłosić do gminy, aby uzyskać pozwolenie na ich ścięcie. Co ważniejsze pozwolenie to jest konieczne także wtedy, gdy roślina choruje lub nawet usycha. Odpowiedni wniosek składa się w urzędzie gminy, w wydziale, który zajmuje się ochroną środowiska. Tak więc wycinka drzew musi zostać poprzedzona odpowiednimi krokami, jeśli nie chcemy płacić wysokich kar i mieć kłopotów z prawem.

Ścinka drzew

Ścinka drzew jest przeprowadzana w rożnych sytuacjach. Bardzo często właściciele posesji decydują się na wycięcie drzew, w chwili gdy przeszkadzają one w zaplanowaniu budowy, remontu czy w momencie gdy zaczynają przeszkadzać użytkownikom terenu. Ścinka drzew jest także przeprowadzana przed rozpoczęciem nowych inwestycji, takich jak budowa dróg, autostrad, nowych linii kolejowych czy lotnisk.

Ważną informacją dla osób planujących wycinkę drzew jest to, że bez żadnych formalności można wyciąć tylko krzewy owocowe i ozdobne. Bez stosownych wniosków można także wyciąć krzewy i drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat. W przeciwnym wypadku zawsze należy wnioskować do odpowiednich osób o zezwolenie na wycięcie konkretnego drzewa lub drzew. Zawsze należy o tym pamiętać, ponieważ w przypadku usunięcia drzewa bez odpowiedniego zezwolenia grożą wysokie kary.

Wszystkim zainteresowanych ofertą jaką jest wycinka drzew lub ścinka drzew, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy profesjonalną firmą, która już od 2007 roku świadczy usługi związane z karczowaniem drzew, ścinką, koszeniem traw oraz pomiarami GPS.