Narzędzia leśne i ogrodowe. Profesjonalne narzędzia do prac leśnych i ogrodniczych

Gospodarka leśna to jedna z gałęzi gospodarki narodowej, zajmująca się użytkowaniem lasu. Gospodarkę leśna prowadzi się według ściśle określonych zasad, w oparciu o dostępne przepisy prawa. Lasy zaspokajają różne potrzeby ludzkie. Aby jednak mógł on spełnić stawiane przed nim zadania ważnym jest, aby realizować określone prace leśne. w lasach państwowych wszelkie prace leśne wykonywane są przez leśników, czyli osoby specjalnie do tego wykształcone i przyuczone. W lasach zaś prywatnych osobą, która powinna dbać o las, a zatem także wykonywać wszelkie prace porządkowe jest właściciel lasu. Prace, które należy wykonywać systematycznie w lasach to: zaplanowanie miejsc przeznaczonych do sadzenia nowych sadzonek, a następnie odpowiednie przygotowanie terenu; przygotowanie odpowiedniej ilości sadzonek; wyznaczenie powierzchni przeznaczonych do wycięcia wraz z dokładnym wskazaniem poszczególnych drzew; wyszukanie drzewostanu chorego, obumarłego, czy z wadami; nadzorowanie procesu wycinki drzew.

Wycinka drzew to jeden z najważniejszych procesów zarządzania i użytkowania lasu. Jest to jednocześnie proces, który przynosi jego właścicielowi główny dochód dla jego właściciela. Do wykonywania wszelkich prac w lasach niezbędne są leśnikowi różnego rodzaju narzędzia. Na rynku funkcjonuje wielu producentów narzędzi do prac leśnych, które proponują bogatą i zróżnicowaną ofertę produktową, przeznaczoną zarówno dla Lasów Państwowych, jak również dla klientów indywidualnych. Należy tu wymienić m.in takie firmy i producentów narzędzi jak: Fiskars, Hecht, Husqvarna, Stihl,

Narzędzia do prac w lesie i ogrodzie

Piły, Pilarki, Sekatory, Toporki, Szpadle, Siekieromotyki i Siekieromłoty

W grupie tych produktów wymienić można następująco: pilarki, sekatory, piły, tasaki, haki, kleszcze, dźwignie, toporki, kliny, szpadle, ryśniki, motyki leśne, czy też siekieromotyki lub siekieromłoty, łuparki, piły obrotowe, przyczepy zrywkowe, wciągarki, chwytaki zrywkowe, korowarki, liny zrywkowe, karczownice, dmuchawy, łuparki poziome. Pilarka akumulatorowe, łańcuchowe to idealne narzędzie do szybkiego cięcia, bądź przycinania drzew lub gałęzi. Innym rodzajem pilarek są urządzenia łańcuchowe z silnikiem o dużej mocy. To podstawowe narzędzia do wykonywania prac leśnych, różniące się modelami, mocami silnika, a także wielkościami.

Narzędzia do prac leśnych – Sprzedaż i serwis

Przy przesadzaniu, przegęszczeniu, czy usuwaniu drzew obumarłych, bądź chorych wykorzystywane są przede wszystkich narzędzia takie jak: pilarki, siekiery, sekatory oraz tasaki. Do wycinki drzew w lasach wykorzystuje się sprzęt ciężki, tj. pilarki, chwytaki, nożyce oraz ciągniki wraz z odpowiednim sprzętem do ściągania drzewa z lasu. Prace uporządkowujące teren po wycince realizowane są z wykorzystaniem urządzeń różnego typu, zawieszanych na ciągniku. Glebę pod nowe sadzonki przekopuje się pługami leśnymi, bądź talerzami. Poszczególne prace leśne realizowane są z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn, urządzeń i narzędzi. Zastosowanie niektórych z nich wymaga odpowiedniej wiedzy i praktycznych umiejętności. W lasach państwowych prace te wykonują leśnicy, w prywatnych zaś lasach warto z kolei wynająć specjalistów.