Koszenie nieużytków

Określenia nieużytki odnosimy do obszaru gruntu, który nie ma lub utracił wartość użytkową. Mogło się to stać wskutek działalności rolniczej, rolnej lub leśnej lub naturalnych warunków siedliskowych. Do typu jakim są nieużytki zalicza się także bagna, tereny o niekorzystnym ukształtowaniu, wydmy, składowiska odpadów. Zagospodarowanie nieużytków może być bardzo kosztowane, zwłaszcza w przypadku prób przekształcenia ich na użytki rolne.

Nieużytki możemy podzielić na trwałe oraz przejściowe (w tym przypadku, wartość użytkowa jest utracona tylko przejściowo.

Nasz firma istnieje na polskim rynku już od kilkunastu lat, dzięki czemu możemy zaproponować naszym Klientom profesjonalne i szybkie koszenie nieużytków. Precyzyjnie wykonujemy wszystkie powierzone nam zadania, dzięki czemu cieszymy się zaufaniem naszych klientów. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat oferty jaką jest koszenie nieużytków.

Koszenie bagien

Bagna to obszary, na których utrzymuje się nadmierne nawilgocenie, jest porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków o dużym nawilgoceniu. Najczęściej obszary bagienne tworzą się w różnych zagłębieniach terenu, we wszystkich strefach klimatycznych. Jednak to na terenach pokrytych wieczną zmarzliną i w strefie równikowej, znajduje się największa liczba bagien.

Obszary bagniste to tereny na których ciężko wykonuje się różne prace, ze względy na to duże nawilgocenie. Dlatego też nie wszystkie firmy mogą zaoferować swoim klientom koszenie bagien.

Nasza firma istnieje od 2007 roku, dzięki czemu zdobyliśmy już duże doświadczenie w takich usługach jak koszenie nieużytków, karczowanie drzew czy koszenie bagien. Każde zlecenie wykonujemy z najwyższą dokładnością, dzięki czemu cieszymy się uznaniem klientów.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy.