Monitorowanie maszyn rolniczych oraz ich czasu pracy w trakcie prac polowych!

  • Bierzesz dopłaty z  Unii na utrzymanie terenów zielonych?
  • Wykorzystujesz do utrzymania areału maszyny rolnicze i chcesz dokładnie wiedzieć i udokumentować tereny skoszone albo obszar jaki jest pielęgnowany ciągnikiem rolniczym?

Sprawdź TruckOnline dobry system monitorowania pojazdów GPS.

Jego wszechstronne zastosowanie pozwala wdrożyć go również do monitorowania tego typu prac polowych oraz do dokładnego monitorowania i kontroli GPS maszyn rolniczych.

Monitoring GPS w wydaniu TruckOnline – zapewni i usprawni nie tylko logistykę w transporcie rolniczym ale spowoduje, że nadzór nad maszynami rolnymi będzie bardzo czytelny i prosty. To właśnie dzięki aplikacji do monitorowania pojazdów GPS ustalisz w prosty sposób:

– aktualną pozycję pojazdu rolniczego w terenie,

– jego przestoje w pracy,

– pokonany dystans, a zarazem wykonaną pracę w odcinkach czasu – sprawdzisz i zweryfikujesz pokonaną trasę maszyny rolniczej / pojazdu rolniczego,

– wykonywanie pracy w miejscu niechcianym przez Ciebie, niezgodnym z ustaleniami,

– poruszanie się po określonej strefie która została wyznaczona jako wykonanie konkretnego zadania – sam określ na mapie o dowolnym kształcie strefę po której porusza się pojazd i rozlicz ją z pracownikiem, który to zadanie miał wykonać,

– monitorowanie zużycia paliwa,

– właściwe monitorowanie gospodarki paliwowej poprzez porównanie dokumentów źródłowych (faktur z tankowania) z raportami tankowań wygenerowanymi w aplikacji,

– identyfikację kierowcy jaki miał wykonać daną pracę.

Wykorzystaj TruckOnline do monitorowania prac polowych oraz  poprawienia i udokumentowania prac w celu ich dokładnego rozliczenia.