Karczowanie

Zapewne każdy z nas spotkał się w swoim życiu z pojęciem karczowania. Czym ono tak właściwie jest i czym różni się od powszechnej wycinki drzew? Otóż zwykła wycinka drzew polega na prostym pozbyciu się nadziemnej części drzewa, które zostaje ucięte. W wyniku tego zabiegu na działce pozostają takie części jak korzenie i pieniek.

Z kolei karczowanie jest pozbyciem się wszystkich części drzewa. Wycinana jest zarówno część naziemna drzewa, jak wszystkie części znajdujące się pod ziemią. Termin ten może być także używany w przypadku odniesienia do usuwania korzeni po drzewach wcześniej wyciętych.

Karczowanie drzew czy krzewów nierzadko jest czynnością konieczną, zwłaszcza wtedy, gdy teren na którym one rosną ma być przeznaczony pod inwestycje (np. budowa domu, drogi). Zabieg ten jest także często stosowany, w przypadku gdy chcemy zwiększyć powierzchnię użytkową. Dzięki temu, że zostaną usunięte wszystkie części drzewa od korony po korzenie, nic nie będzie stało na przeszkodzie przy realizacji inwestycji.

Nasza firma oferuje usługi związane między innymi z karczowaniem drzew. Usługi te umożliwiają ponowne zagospodarowanie teremu. Należy mieć na uwadze przede wszystkim to, że karczując krzewy czy drzewa usuwamy wszystkie ich części łączenie z korzeniami. A zwłaszcza w przypadku drzew, konieczne jest uzupełnienie ubytku na działce dodatkową glebą, przywiezioną z innego miejsca. Dzięki temu cały teren jest wyrównany i przygotowany pod nowe inwestycje.

Wszystkim zainteresowanym ofertą jaką jest karczowanie drzew czy krzewów przypominamy, że jest to proces kilkuetapowy. Warto także mieć na uwadze, że część drzew może być objęta ochroną. Aby wyciąć lub wykarczować drzewa, które mają więcej niż 10 lat potrzebna jest zgoda wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W szczególnych przypadkach należy się także zwrócić o zgodę  do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Informacje te są bardzo ważne, ponieważ samodzielna wycinka drzew jest surowo karana, a mandaty są bardzo wysokie.

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany ofertą jaką jest karczowanie drzew i krzewów.